Agroecologia Urbana

El model alimentari de les ciutats actualment es basa en el consum i
malbaratament de recursos produïts des del camp.


A Espai Ambiental treballem per fer més sostenibles i tancar els cicles alimentaris
mitjançant l’aprofitament alimentari i el retorn de nutrients
al cicle compostant els residus orgànics.

Serveis

Assessorament

Assessorament per administracions públiques en el foment de l’autocompostatge i el compostatge comunitari

Dinamització comunitària

Dinamització de comunitats veïnals que s’autogestionen els residus orgànics produint compost

Gestió tècnica

Gestió tècnica i manteniment de mòduls de compostatge comunitari

Formació i tallers

Formacions a mida per a diferents perfils, i realització de tallers sobre iniciació al compostatge i cuina d’aprofitament per a espais comunitaris

Campanyes

Disseny de campanyes de sensibilització en gestió sostenible dels residus orgànics urbans

Xarxes d'aprofitament

Impuls i dinamització de xarxes veïnals d’aprofitament alimentari, mitjançant trobades comunitàries i tallers de cuina

Projectes relacionats

Compostadors Comunitaris

Gestió tècnica i dinamització de diferents compostadors comunitaris de la ciutat de Barcelona: Sagrada Família i Fort Pienc i Raval, i posada en marxa a la Barceloneta. femcompost.org

(Ajuntament de Barcelona) 

CompostFest

Creació i organització del “CompostFest: experiència oberta de compostatge”, la trobada al voltant del compostatge urbà i comunitari. femcompost.org/compostfest

Assessorament i campanyes

Assessorament i campanyes de sensibilització porta a porta per a la separació selectiva de la fracció de matèria orgànica urbana, i per l’autocompostatge, per diferents Ajuntaments de l’AMB. femcompost.org/som-una-administracio

Xarxa d'Aprofitament Alimentari

Dinamització de la xarxa del barri de Sagrada Família, juntament amb Cuchara, i impuls de la creació de la comissió d’aprofitament alimentari de Coopoblet. pdcsagradafamilia.cat