Reciclatge quilòmetre zero de forma comunitària

El compostatge constitueix una forma de reciclatge quilòmetre zero, i l’autocompostatge i el compostatge comunitari permeten la implicació i participació individual i col·lectiva de la ciutadania en la gestió dels seus residus. A més a més és una manera molt efectiva de naturalitzar la ciutat, ja que permet tancar el cicle de la matèria orgànica i potencia la funció ecològica dels espais verds.

Gestionem i dinamitzem des de fa més de deu anys el projecte pioner de compostatge comunitari de més de 60 famílies a ple centre de l'Eixample i hem posat en marxa dos nous projectes de compost comunitari a Ciutat Vella, als barris de la Barceloneta i el Raval.

Assessorem en projectes d’autocompostatge i compostatge comunitari a diversos
Ajuntaments de l’Àrea metropolitana de Barcelona: posada en marxa de compostadors comunitaris, dinamització de comunitats compostaires, seguiment i avaluació d'usaris, formació i assessorament a particulars i col·lectius...

Hem creat i dinamitzem la Xarxa de Compostatge Comunitari de Barcelona. Es pot consultar al Mapa Barcelona + SostenibleDes del 2017 fomentem la creació d’una xarxa de projectes de compostatge comunitari urbans, per a facilitar l’intercanvi d’experiències, la posada en valor dels projectes de compostatge comunitaris i l’impuls de noves experiències.

Hem creat i executem la trobada anual al voltant del compostatge urbà i comunitari: el CompostFest: experiència oberta de compostatgeLa primera edició va tenir lloc l'octubre de 2017 a l'Aula Ambiental Sagrada Família: amb garbellat col·lectiu, repartiment de compost, mostra de compostadors i presentació de projectes. La segona edició (2018) s'ha celebrat en el marc de l'Aplec d'Agricultura Urbana amb activitats de buidat de compostadors comunitaris i tallers i xerrades sobre compost.

3.000 kg

D'ORGÀNICA

ANUAL

1.000 kg

DE COMPOST

ANUALMENT

 

355

FAMÍLIES

PARTICIPANTS

3

PROJECTES

COMUNITARIS

T’oferim:

Divulgació, formació i seguiment en compostatge per adults, famílies i centres educatius.

Acompanyament i posada en marxa d’experiències de compostatge per entitats i col·lectius.

Dinamització de la comunitat de compostaires.

Creació d’una Xarxa de Compostatge Comunitari al teu municipi.

Formar part de la Xarxa de Compostatge Comunitari de Barcelona.

Disseny de campanyes, estratègies de comunicació i publicacions o materials educatius sobre compostatge.