Projectes relacionats

A petició de la SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental) es va elaborar una diagnosi amb l’objectiu d’analitzar l’estat de l’Educació Ambiental (EA) en el món de l’Economia Social i Solidària (ESS).

Va ser presentada al Fòrum d’Educació Ambiental 2022, i va servir de base per al procés participatiu entre les entitats que ofereixen serveis d’EA per tal d’establir conjuntament les accions a emprendre a partir d’ara.

Aquesta diagnosi va permetre difondre com entenem Espai Ambiental l’educació ambiental: l’educació ambiental i l’Economia Social i Solidària comparteixen l’objectiu comú de transformació social, ambiental i política, i la priorització de la sostenibilitat ambiental. Per tant, una educació ambiental realitzada en el marc de l’ESS és coherent, dona exemple i guanya impacte. No entenem una educació ambiental per la transformació ecosocial practicada des d’un paradigma molt diferenciat de l’ESS.

diagnosi1
diagnosi2