El Valor dels Aliments

 

El Valor dels Aliments

És un projecte de la Fundació ENT, Associació de Naturalistes de Girona i Associació Espai Ambiental per visibilitzar les causes del malbaratament alimentari relacionades amb la pèrdua de valor ambiental, cultural i econòmic dels aliments. Volem sensibilitzar a la població sobre la importància que té el tipus de consum que fem sobre el malbaratament alimentari i la pèrdua de valor dels aliments.

 

Els aliments tenen un valor:

Ambiental: perquè s’utilitzen molts recursos per a produir-los (aigua, adobs, maquinària) i quan es llencen esdevenen un residu que cal gestionar.

Cultural i social: perquè els aliments (cultivar-los, cuinar-los menjar-los) són al centre de la cultura i de la identitat dels pobles. En moments de crisi com l’actual, els aliments també tenen un valor social important.

Econòmic: perquè el consum d’aliments és una de les principals despeses econòmiques de les famílies, que a més ajuda a sostenir el sector agroalimentari. El malbaratament d’aliments suposa una pèrdua de centenars de milers d’euros a l’any a Catalunya.

Volem sensibilitzar a la població sobre la importància que té el tipus de consum que fem sobre el malbaratament alimentari i la pèrdua de valor dels aliments. Mitjançant una espigolada que realitzarem a l’estiu, fomentar els valors ambientals, culturals, i econòmic que es mereixen els aliments.

Per a més informació visiteu el web: elvalordelsaliments.wordpress.com

El Valor dels Aliments