L'Equip d'Espai Ambiental Cooperativa volem millorar contínuament l’entorn social, cultural i ambiental des del barris, les ciutats i la regió. Creiem que el canvi ha de ser col·lectiu, i les entitats són els protagonistes dels nostres projectes i participen del disseny de les accions.

Hem creat i dinamitzem la Xarxa de Compostatge Comunitari de Barcelona. També hem creat i executem de forma anual des del 2017 el CompostFest: experiència oberta de compostatge.

Més informació aquí.

 

Gestionem del Programa d’Educació Ambiental del Districte de l’Eixample i de l’equipament Aula Ambiental de la Sagrada Família (des del 2003), i hem posat en marxa i gestionem l’Espai de Consum Responsable, que vol ser referent a la ciutat de Barcelona (des del 2018). 

Més informacio aquí.

Gestionem la secretaria tècnica de les Xarxes d'intercanvi de Barcelona Renova la Roba, Renova les teves joguines i Renova la Roba Jove, promogudes per entitats i equipaments amb el suport de l'Ajuntament.

Més informació aquí.

 

Hem creat, organitzem i dinamitzem els “Dinars de sobrats”, hem col·laborat en l'organització i la dinamització de la Jornada Zero Food Waste Barcelona i hem estat part del grup impulsor de les dues edicions del Gran Dinar a Barcelona. També hem participat en l'Assaig General-FadFest 2016 i en la Festa dels Aliments Aprofitats.

Més informació aquí.

 

Estem promovent un projecte en xarxa a l'Eixample, des de l'Aula Ambiental Sagrada Família, d'enjardinament d'escocells dels arbres per a naturalitzar la ciutat mentre revalorem els escocells i corresponsabilitzem a la ciutadania de la seva plantació i manteniment.

Més informació aquí.

 

Vam impulsar i dinamitzem el Projecte Park(ing) Day Barcelona (des del 2014) on els col·lectius participants transformen de forma temporal places públiques d’aparcament de cotxes en parcs i jardins.

Més informació aquí.

PROJECTES COMUNITARIS

EN XARXA

MÉS DE 300

ENTITATS, EMPRESES I CENTRES

COL·LABORADORS

9.200 

USUARIS

ANUALS

170

ACTIVITATS

ANUALS

T’oferim:

Creació d'una Xarxa de Compostatge al teu municipi.

Creació d'una Xarxa d'Intercanvi municipal pròpia.

Creació i dinamització d'una Xarxa d'Enjardinament d'Escocells al teu barri.