Espurna Verda
ESPURNA VERDA-blanc

L’escola d’economia ecològica, social i solidària per a projectes emprenedors 

És un programa-itinerari innovador de formacions i acompanyaments especialitzat en la promoció de projectes d’economia ecològica, social i solidària. 

És un projecte d’Espai Ambiental Cooperativa i Labcoop.

Curs setembre- octubre

1a edició del curs bàsic a Barcelona. Amb un programa format per 7 mòduls d’un total de 24h. Equip docent qualificat, amb metodologies actives, orientació pràctica i acompanyaments.

Mòdul 0.

Presentació del programa. Presentació de les idees (2h)

Mòdul 1.

Missió, visió i valors ecosocials (4h)

Mòdul 2.

Cadena de valor ecosocial (4h)

Mòdul 3.

Sociograma. Aliances i persones (4h)

Mòdul 4.

Canvas. Model de negoci. Impacte social i ambiental (4h)

Mòdul 5.

Organització, governança i cures (4h)

Mòdul 6.

Presentació dels projectes finals (2h)

Metodologia

 • Metodologia activa i participativa

 • 7 mòduls dividits en sessions de 2 o 4h (24h de curs)

 • Tres formadors/es

 • Comunitat i treball en xarxa

 • Orientació professional i pràctica

 • Acompanyament d’una idea per la seva evolució

Estructura de les sessions

 • Les sessions són de 2 o 4h i es realitzaran tots els dilluns del 13 de setembre al 25 d'octubre (excepte el 13 d'octubre, que és dimecres)

 • Les sessions estan pensades per seguir un itinerari des de l’inici amb la teva idea per tal que pugui anar evolucionant

Dates, horaris i llocs

Mòdul 0.

Dilluns 13 de de setembre  de 16 a 18h – Grup Ecos – Terrassa (Eixample)

Mòdul 1.

Dilluns 20 de setembre  de 16 a 20h – Grup Ecos (Eixample)

Mòdul 2.

Dilluns 27 de setembre de 16 a 20h  – Coòpolis (Sants)

Mòdul 3.

Dilluns 5 d’octubre de 16 a 19h – Grup Ecos (Eixample)

Mòdul 4.

Dimecres 13 d’octubre de 16 a 19h – Grup Ecos (Eixample)

Mòdul 5.

Dilluns 18 d’octubre de 16 a 20h – Bicihub (Poble Nou)

Mòdul 6.

Dilluns 25 d’octubre de 16 a 18h – Grup Ecos (Eixample) 

Matrícula

300€ curs complet 

250€ oferta per a les 10 primeres persones inscrites  

20 Places limitades. Inscripcions obertes fins el 31 de juliol.

Adreçat a

 • Si tens una idea o projecte emprenedor de temàtica ecosocial i el vols llençar al mercat i creus que necessita millorar en aquests aspectes.

 • Necessites suport en aspectes relacionats amb l'ecologia, el feminisme, els aspectes socials i comunitaris per desenvolupar el teu projecte.

 • Si vols tenir un espai d'aprenentatge, reflexió i debat amb professionals en emprenedoria i transició ecosocial i amb altres projectes.

 • Si vols complementar la teva formació amb coneixements, eines i recursos per la transició ecosocial.

Les persones participants realitzaran diferents sessions de formació amb un total de 24h.

Des d’Espai Ambiental i Labcoop també oferim la possibilitat de continuar l’acompanyament amb un assessorament personalitzat.

Més informació:  info@espaiambiental.coop

Docents

Sandra Erill Foto

La meva trajectòria professional ha estat impregnada del treball comunitari, posant al centre les persones, acompanyant diferents agents del territori en la millora del seu entorn, connectant-los i visibilitzant-los. Amb els anys, i a partir de la meva experiència com a sòcia de la cooperativa Etcèteres, m’he endinsat en el món de l’emprenedoria col·lectiva, i des de fa uns anys acompanyo en la dimensió relacional de les organitzacions que volen emprendre en el marc de l’economia social i solidària.

Jordi Framis Foto

Professionalment relacionada amb el disseny de models de negoci centrats en les destinatàries i les emprenedores, actualment, com a sòcia de la cooperativa Calidoscoop, acompanyo a projectes d’emprenedoria i a entitats que es troben en fase de creixement o consolidació, en les dimensions estratègica, de negoci i comercial. En els tres projectes que he emprès m’he acabat fent meva la frase “Enamora’t del problema”.

Jennifer Coronado Foto

Ambièntologa. Postgraduada en Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social per l’Escola Superior de Ciències Socials i Empresa-TecnoCampus.  Des del 2004, implicada en temes d’ecologia urbana, socials i comunitaris. Impulso i coordino la cooperativa Espai Ambiental que actualment té 11 persones treballadores. La meva trajectòria professional darrerament s’ha anat enfocant en temes d’economia ecològica, social i solidària.

Per què inscriure’s?

 • Per millorar i propulsar el teu projecte d’economia ecològica, social i solidària, de forma interna i externa.

 • Per millorar les competències transversals i específiques en temes ecosocials.

 • Per compartir aprenentatges i dificultats que es troben els projectes com el teu en el dia a dia.

Competències

Competències específiques
en temes ecosocials:

 • Entendre i reflexionar sobre el paper de l’economia ecològica dins de l’economia social i solidària dins de la problemàtica generada per l’emergència climàtica global.

 • Analitzar i reflexionar sobre els principals valors ètics: ecològics, socials, comunitaris i ecofeministes d’un projecte o idea.

 • Dissenyar i desenvolupar projectes relacionats amb el model de negoci i els valors que promociona.

 • Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió econòmico-financera i les consideracions socials, ambientals i de sostenibilitat dels projecte; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema.

 • Identificar la cadena de valor ecosocial i feminista del projecte i aprendre com millorar el procés.

 • Identificar i establir aliances amb altres entitats del sector i afins.

 • Analitzar l’impacte social i ambiental del projecte.

 • Comunicar amb claredat els coneixements i actuacions en matèria de sostenibilitat i a públics especialitzats i no especialitzats.

Competències
transversals:

 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

 • Capacitat per resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

 • Capacitat per comunicar-se correctament, de manera oral i per escrit.

 • Capacitat per treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, com també per desenvolupar les relacions interpersonals.

 • Capacitat per liderar equips de treball de manera creativa.

 • Capacitat per innovar en el si de les organitzacions.

 • Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.

Al final del curs entregarem un certificat d’assistència, sempre i quan s’hagin realitzat el 90% de les sessions.

Un cop aceptada la inscripció, caldrà que esperis a la confirmació. Es poden apuntar vàries persones si comparteixen projecte, però tindrem en compte la diversitat de projectes i persones que tinguin una idea o projecte en marxa i prioritzarem les 10 primeres per obtenir l’oferta. Un cop confirmada, t’enviarem la informació per procedir al pagament.

Projecte de

Amb el suport de

Llimes_reduides-15_CMYK

Col·laboren