Projectes relacionats

La Diputació de Barcelona va encarregar aquest estudi per a diagnosticar els recursos, projectes i campanyes de sensibilització sobre la problemàtica ja existents dels que disposen els Ajuntaments i altres organismes de l’administració pública.

Gràcies a aquest la Diputació està treballant en el disseny d’una proposta de serveis i recursos que es poden oferir per complementar-los.

A partir de tota aquesta recerca Espai Ambiental vam poder aconsellar línies estratègiques alineades amb la transició ecosocial, com el reforç en la metodologia d’Aprenentatge i Servei Comunitari, ampliar temàtiques i adptar un enfocament ecosistèmic en els projectes.

estudi1
estudi2