IMPULS D'INICIATIVES

Som entitat fundadora de la PAA, formada per persones i entitats lligades a la prevenció del malbaratament alimentari.

www.aprofitemelsaliments.org

Som entitat membre del Grup d’Impuls del Mapa B+S, una eina dins el programa municipal Barcelona+Sostenible.

www.bcnsostenible.cat

Som entitat impulsora de la Xarxa local d’Economia Social i Solidària del barri de Sagrada Família, CooPoblet.

Som impulsores de la Comissió d’Ecologia dins la Xarxa d’Economia Social i Solidària.

Notícia

Som creadores del projecte de sensibilització sobre prevenció de residus R-Barceloneta

Vídeo 1 / Vídeo 2

 

 

 RECONEIXEMENTS

Espai Ambiental Cooperativa ha rebut el Premi Rezero 2018 en la categoria empresa, atorgat per la Fundació prevenció residus i consum Rezero, per la contribució a la prevenció de residus i el consum responsable en motiu del projecte La Vida dels Jocs i les Joguines.

www.lavidadelesjoguines.org 

La campanya De menjar NO en llencem ni mica va quedar finalista als Premis Europeus de Prevenció de Residus 2013, per la seva implicació en la prevenció de residus alimentaris.

www.nollencemnimica.org

La campanya De menjar NO en llencem ni mica va rebre el Premi a la Comunicació Ambiental 2013 del COAMB, per la seva implicació en la sensibilització sobre la problemàtica socioambiental del malbaratament alimentari.

www.nollencemnimica.org

 

 PARTICIPACIÓ

Anualment tenim presència a la Fira de Consum Responsable i Economia Social i Solidària de Plaça Catalunya gestionant l’Espai Consum Responsable i presentant el projecte La Vida dels Jocs i les Joguines.

www.barcelona.cat

 

Tenim presència a la Fira d'Economia Social i Solidària (FESC) anualment, mitjançant punts informatius i xerrades, presentant els diversos projectes i iniciatives de la cooperativa.

www.fesc.xes.cat