Oferta de lloc de treball: administració i comptabilitat

Busquem algú per incorporació immediata

Espai Ambiental requerim una persona responsable d’administració.

Convocatòria de lloc de treball

Espai Ambiental SCCL busquem una persona responsable de les tasques d’administració i comptables de la cooperativa. 

La persona serà responsable de:

  • Gestionar i fer seguiment de tota la documentació i informació comptable i administrativa dels projectes, contractes i subvencions de la cooperativa.
  • Donar suport a les Coordinadores de la cooperativa en el control, seguiment i presa de decisions.

Oferim:

  • Retribució segons escala salarial de la cooperativa.
  • Incorporació immediata. 
  • Dedicació prevista: 10h/setmana (2 dies setmana)
  • Treball presencial.

Tasques i responsabilitats

Serà responsable de:

LA GESTIÓ ECONÒMICA DIÀRIA DE LA COOPERATIVA

Recepció de factures i control de despeses, gestió bancària, facturació a clients, seguiment pressupostari, comptabilitat analítica i interlocució amb el gestor econòmic.

LA GESTIÓ DE L’ÀMBIT LABORAL

Control de la documentació laboral (nòmines, TC), gestió laboral (baixes, contractes, etc), i interlocució amb el gestor laboral.

DONAR SUPORT A SUBVENCIONS

Suport a la presentació, justificació i auditoria de subvencions

DONAR SUPORT A CONTRACTES I LICITACIONS

Suport a la presentació de licitacions i menors. Seguiment de l’execució de contractes.

LA GESTIÓ DOCUMENTAL

Gestió de la documentació administrativa de la cooperativa (impostos, contractes, llibres i comptes anuals, RELI, Registre cooperatives, actes d’Assemblees entre altres).

ALTRES ASPECTES

Gestió d’assegurances, notificacions, certificat digital, arxiu, documents de transparència, assistència a reunions, i suport a coordinació i suport logístic a projectes.

Haurà d’assessorar i donar suport a les Coordinadores de la Cooperativa en:

Gestió de tresoreria, balanços i estat de comptes, suport a la presa de decisions.

Competències

Persona amb un alt nivell de planificació i organització de la feina. 

Persona amb un nivell alt de responsabilitat.

Persona amb alt nivell d’autonomia per organitzar-se les diferents tasques i complir els diferents terminis de presentació de documentació.

Persona amb alta capacitat per endreçar documentació, habilitats pels càlculs numèrics i establir operatives de treball eficients.

Persona amb capacitat per comunicar-se de forma eficient amb les Coordinadores i altres responsables de la cooperativa. 

Persona implicada amb l’Economia Social i Solidària i els seus valors.

Formació i experiència

Formació: 

Formació professional ADMINISTRATIU/VA i COMPTABILITAT o titulat en ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESES.

 

Experiència mínima: 

2 anys, mínim 1 any en entitats de l’àmbit de l’Economia Social.

Coneixement de programari comptable i facturació electrònica. Nivell alt en programari tipus full de càlcul.

 

A valorar:

Experiència prèvia en licitacions i contractes amb l’administració. Experìència prèvia en la justificació de subvencions. Experiència prèvia en aspectes jurídics, laborals i econòmics de les cooperatives. 

Envieu currículum i carta de motivació (opcional) a info@espaiambiental.coop amb l’asumpte “Administració”

Oferta de lloc de treball: administració i comptabilitat