Últimes notícies

El passat dimecres 13 de juny vam celebrar les primeres Jornades d’Economia Socioambiental i Solidària (ESAS), organitzades per Espai Ambiental Cooperativa amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la XES. Segueix llegint!

Economia ecològica i repartiment de la riquesa

La ponència de Jordi Roca va convidar a la reflexió sobre la necessitat d’evolucionar cap a un model basat en l’economia ecològica i el repartiment de riquesa, i d’afegir indicadors de benestar que contemplin criteris socials i ambientals, a banda dels econòmics. Rubén Suriñach va obrir el debat sobre el camí per assolir una verdadera transició ecològica positiva: regeneració democràtica i una Economia Social i Solidària forta, que integri l’arrelament territorial i comunitari i les cures i externalitats ambientals en l’economia productiva.

En les dinàmiques participatives vam detectar que a les entitats i empreses del sector ens defineixen l’arrelament territorial, el nostre paper com a agents proactius, l’empeny en desenvolupar una economia sostenible i la dificultat en donar valor i viabilitat als nostres projectes i serveis. També es va concloure que compartim la necessitat de visibilitzar-nos, d’innovar, de millorar la nostra comunicació externa i de crear i donar valor a una marca pròpia.

Visibilització i innovació

Per tal d’articular i enfortir el sector de l’Economia Socioambiental i Solidària vam reflexionar conjuntament que hem de construir un relat i una identitat pròpia, amb un llenguatge comú, i espais compartits per intercooperar i intercanviar experiències. Es van posar sobre la taula diferents propostes com presentar-nos com a sector a la fira FESC (Fira d’Economia Social de Catalunya), formar una comissió dins de la XES, incloure’ns a l’eina del Pam a Pam i crear un catàleg de serveis de l’ESAS, entre d’altres.