Projectes relacionats

L’Obrador Bloc4 és un projecte d’obrador alimentari compartit i cooperatiu al viver al Bloc4 de Barcelona, el nou espai cooperatiu de la ciutat que vol ser un dels majors pols cooperatius d’Europa. L’objectiu del Bloc4BCN és el desenvolupament i la transformació socioeconòmica de la ciutat de Barcelona i de tot el territori català a través de la sensibilització i promoció del cooperativisme i la incubació i acceleració de cooperatives.

Espai Ambiental hem dissenyat la proposta tècnica i de governança per al futur espai de l’obrador en clau infraestructura de ciutat.

img