Transparència

Objecte i normativa aplicable

L’Objecte d’aquesta societat cooperativa és l’impuls i gestió de projectes socioambientals i comunitaris i el disseny, implementació i dinamització de serveis i programes ambientals, socials i culturals adreçats a tots els sectors de la població.

Les accions realitzades s’enfocaran cap al consum responsable, l’educació ambiental, la prevenció de residus, el compostatge, l’aprofitament alimetnari, el foment del verd urbà i la millora de la qualitat de l’aire.

La normativa aplicable és la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de Cooperatives.

Pots consultar els nostres estatuts aquí. També els comptes anuals dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019.

Consell Rector

BRU05022

Idoia Perera Bach

Secretària

BRU04944

Paula Ramos Rey

Presidenta

BRU05326

Eva Vilaseca Corominas

Vocal

Les persones integrants d’aquest òrgan no perceben retribució per aquests càrrecs. 

Memòries d'activitats

Balanç Social

Anualment realitzem el Balanç Social de la XES per seguir millorant en la nostra organització, i per transparència. Aquí podeu veure el resultat de l’últim balanç i aquí la infografia-resum.