Espai Ambiental Cooperativa és una societat cooperativa de treball associat, constituïda el 18 d'octubre de 2004, amb domicili fiscal c/Antic de Bofarull, 23, ppal 2a. Té per objecte la gestió de projectes i/o serveis educatius, ambientals, socials i culturals adreçats a tots els sectors de la població.

 Consell Rector

President: Alfons López Carrete

Secretària: Idoia Perera Bach

Vocal: Eva Vilaseca Corominas

 

 Balanç social

 

 Memòries