Projectes relacionats

La col·lecció de cromos de Sant Andreu és una iniciativa d’Espai Ambiental, Rezero i la cooperativa Raons lligada al Mapa Barcelona + Sostenible que es va desenvolupar el curs 2020-21. 

El projecte es va realitzar amb la metodologia d’Aprenentatge Servei amb 2 escoles del barri de Sant Andreu. L’objectiu de la proposta era desenvolupar un procés de co-creació amb l’alumnat per promoure i donar a conèixer la plataforma virtual del mapa i vincular-la a un territori a través d’un joc de cartes. Així mateix, el projecte va produir un recurs d’aprenentatge molt útil per les escoles de primària, fet que permet que puguin promoure la sostenibilitat a través del seu entorn més proper i permetent reconèixer altres agents implicats en el camí cap a la sostenibilitat a la ciutat.

Espai Ambiental hi vam aportar el coneixement en la metodologia d’APS i la visió socioambiental en la cura del territori.

cromos2
cromos3
cromos1