Ecofeminisme en el cohabitatge

Encetem nou projecte d’intercooperació innovador que promou junts els valors del feminisme i de l’ecologisme en el cohabitatge, conjuntament amb les entitats Fil a l’Agulla, Perviure, IACTA, Celobert, Equal Saree i Apòstrof. 

Feminisme i ecologia en una mateixa forma de viure

Aquest 2022, encetem un nou projecte innovador amb molta il·lusió, que combina accions per promoure els valors de l’ecologisme, valor clau en la nostra cooperativa, i el feminisme, valor que promovem de forma transversal en els nostres projectes

Com diuen les companyes de Fil a l’Agulla: ‘Portar ecofeminisme al cohabitatge vol dir promoure un model que apliqui aquests valors portes endins i portes enfora. Servir  de model i inspirar a l’entorn a tenir actituds i pràctiques més ecològiques i feministes. Connectar les persones  amb l’entorn natural, i guiar-les per a gestionar i resoldre els conflictes i les situacions de violència o microviolències, etc., que es puguin donar. En definitiva, parlar de cohabitatge és parlar d’un nou model de convivència entre les persones que hi habiten i de noves relacions, més conscients i harmòniques, amb el territori i l’entorn.

Per fer-ho possible, la iniciativa opera des de la intercooperació de les entitats impulsores, expertes, cadascuna d’elles, en els camps necessaris per a innovar i impulsar projectes de cohabitatge ecofeministes en el territori català, amb l’objectiu de garantir l’accés a l’habitatge, una convivència basada en les cures i el respecte i consciència del medi ambient.’ 

Més informació aquí

Ecofeminisme en el cohabitatge