Projectes relacionats

El Pla de Barris d’El Besòs i el Maresme va confiar en Espai Ambiental per dur a terme el projecte, que va néixer amb l’objectiu d’augmentar la cura i el civisme cap a l’espai públic i el sentiment de pertinença i orgull de barri.

Es va concretar amb diferents accions comunicatives als comerços del barri, relacionades amb la correcta separació i gestió dels residus, i amb tallers de sensibilització als centres escolars del territori. Amb la metodologia d’Aprenentage i Servei, el projecte va concloure amb l’organització per part de l’alumnat d’una encartellada (amb cartells fets per ells mateixos) i una acció musical amb instruments reutilitzats reivindicant un barri net.

Vam facilitar eines i visió crítica perquè les joves fessin d’altaveu i poguessin reivindicar a totes les veïnes el seu desig d’un futur ambiental i socialment responsable.

besòs3
besòs2
besòs1