Realitzem la 12A edició d’Embolcalls + Sostenibles, Esmorzars + Saludables

Comencem la 12A edició!

Aquest curs escolar 2022-2023 Espai Ambiental ha començat a gestionar i portar la coordinació d’una de les microxarxes més exitoses del Programa Escoles+Sostenibles: Embolcalls+Sostenibles, Esmorzars+Saludables (E+S)

Un procés col·lectiu d’aprenentatge i transformació des de l’acció que permet avançar cap a uns esmorzars més conscients i cap a una escola més sostenible

L’E+S ha estat conceptualitzat i desenvolupat des del seu inici per la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) amb la coordinació del programa Escoles+Sostenibles. Aquest any, el projecte segueix sent de la SCEA, però s’executa a través d’una de les seves entitats adherides, Espai Ambiental. 

Aquest projecte educatiu es va iniciar el curs 2011-2012 amb la finalitat de fomentar la reducció dels envasos als centres escolars de la ciutat i promoure la conscienciació, l’aprenentatge i la implicació de tota la comunitat educativa envers la prevenció de residus. 

Es proposa als centres desenvolupar un procés col·lectiu d’aprenentatge i transformació des de l’acció que els permeti avançar cap a uns esmorzars més conscients i cap a una escola més sostenible. Aquest camí pretén ser una via per conèixer com són els nostres hàbits d’esmorzar, valorar quins són els seus efectes, fer-nos càrrec dels impactes de les nostres accions i buscar solucions de manera col·lectiva per tal de revertir o minimitzar el problema. El projecte aporta valors, continguts i maneres de fer que promouen el pensament crític entre l’alumnat i faciliten l’avenç d’una escola més sostenible.

Al llarg d’aquests anys han participat 250 escoles i instituts de la ciutat de Barcelona compromeses amb la prevenció de residus, que han aplicat el projecte al seu centre en funció de la seva realitat, necessitats i inquietuds. Per tant, Embolcalls+Sostenibles és un mosaic d’experiències i vivències diferents.

Algunes dades a destacar d’aquesta edició (curs 2022/2023):

– han participat un total de 58 escoles i instituts de la ciutat de Barcelona amb 4.487 alumnes

– A principi de curs (abans del treball de sensibilització realitzat als centres) un 45% dels embolcalls eren reutilitzables. Amb el projecte s’ha aconseguit una millora d’un 17% i que un 62% dels embolcalls passin a ser reutilitzables, el percentatge més alt obtingut fins ara al llarg de les 12 edicions celebrades.

– Els hàbits de l’alumnat són diferents en funció de l’etapa educativa. S’observa com els bons hàbits es perden a mesura que l’edat de l’alumnat augmenta, però alhora, el percentatge de millora és inversament proporcional (a infantil es va passar d’un 79% d’embolcalls reutilitzables a un 87%, mentre que a secundària d’un 30% a un 54%).

Ja fa un parell d’edicions que l’embolcall més utilitzat no és l’alumini i és un embolcall reutilitzable: la carmanyola! Després del procés de sensibilització realitzat, els embolcalls repartits (bossetes i boc’n rolls) són els més usats, seguits de la carmanyola i els tovallons de paper. L’alumini passa a ser el 5è embolcall més usat i només representa un 9% del total d’embolcalls!

– Abans de començar el projecte, l’alumnat dels 58 centres, generava prou residus durant un curs per fer-ne una filera des de BARCELONA fins a VIELHA. Amb la reducció feta, la filera arribaria fins LA SEU D’URGELL.

Any rere any s’observa una millora del punt de partida (els hàbits del nou alumnat que comença el projecte, i que aparentment no ha fet cap acció directa de prevenció de residus, són cada cop més sostenibles). Això demostra que, de mica en mica, el treball de sensibilització i prevenció de residus fa efecte i que els centres (i potser la societat) cada cop incorporen més la cultura del residu 0. Per altra banda, els resultats finals assolits també van millorant any a any, possiblement degut a la consolidació del projecte i de les noves maneres de fer que s’incorporen als centres educatius participants.

Estem molt satisfetes del procés desenvolupat pels centres i dels aprenentatges i resultats assolits, i ja estem treballant en la propera edició pel curs 23/24, per tal d’assegurar la millora contínua del projecte i l’adaptació a les necessitats canviants del professorat.

El canvi d’hàbits suposa una gran reducció dels residus generats i dels impactes ambientals i socials associats al tipus d’esmorzar. Canviar d’hàbits requereix molt d’esforç, però projectes com aquest van deixant empremta i van permeant a la vida dels centres educatius i, per tant, de la societat.

Podeu fer seguiment del projecte a través del web de la Microxarxa Embolcalls + Sostenibles i de les xarxes socials d’Espai Ambiental. També podeu visitar el nostre web per veure projectes similars que desenvolupem des de la cooperativa.

Fem els esmorzars més sostenibles!

Realitzem la 12A edició d’Embolcalls + Sostenibles, Esmorzars + Saludables