Projectes relacionats

És un equipament de la ciutat de Barcelona especialitzat en la promoció del Consum Responsable, amb l’objectiu d’estendre una cultura del consum més conscient i compromesa a incidir de manera positiva en les persones i el medi ambient i l’economia. Les accions es despleguen amb l’assessorament a entitats i serveis de l’administració pública d’atenció al consumidor, la programació de punts informatius i activitats de sensibilització en xarxa amb equipaments i altres agents territorials clau, la gestió de la Fira anual de Consum Responsable i Economia Social i Solidària i formacions a instituts.

Espai Ambiental vam conceptualitzar i dissenyar el projecte des de l’inici (2018), i l’hem continuat gestionant aportant-hi innovació i visió comunitària.

ECR1
ECR3
ECR2