Projectes relacionats

Els projectes de compostatge d’Espai Ambiental van enfocats a la dinamització, formació i impuls del compostatge comunitari a Barcelona i AMB.

Acompanyem a comunitats a desenvolupar projectes de compostatge comunitari per autogestionar la fracció orgànica. Això millora la gestió de residus a la ciutat, prevé alguns dels efectes del canvi climàtic i genera un producte de gran qualitat òptim per a l’agricultura urbana, tot enfortint els vincles de la comunitat i la sensibilització vers l’ecologia urbana.

img