Renova

El Renova la Roba, Renova les teves joguines i Renova la Roba Jove són les Xarxes d’Intercanvi impulsades per l’Ajuntament de Barcelona que promouen el consum conscient i la prevenció de residus.

Espai Ambiental n’hem portat la secretaria tècnica durant 10 anys, facilitant i dinamitzant la participació de les entiats i equipaments, donant recursos i suport en el disseny del programa d’activitats associat i innovant les metodologies i impulsant la participació ciutadana en els intercanvis.

Parking Day

El Park(ing) Day és un acte reivindicatiu anual que es realitza a tot el món, on diverses entitats ambientals, d’arquitectura, artístiques, socials, veïnals i la ciutadania en general, transformem de forma temporal places públiques d’aparcament de cotxes en parcs, jardins i altres formes d’espai públic. La iniciativa reivindica la urgent necessitat de repensar els espais urbans aconseguir un increment de les zones verdes, espais públics de joc i convivència i una millora de la qualitat de l’aire amb la finalitat d’avançar cap a formes de viure i escenaris més respectuosos amb el nostre entorn i les persones.

Fem Compost

Els projectes de compostatge d’Espai Ambiental van enfocats a la dinamització, formació i impuls del compostatge comunitari a Barcelona i AMB.

Acompanyem a comunitats a desenvolupar projectes de compostatge comunitari per autogestionar la fracció orgànica. Això millora la gestió de residus a la ciutat, prevé alguns dels efectes del canvi climàtic i genera un producte de gran qualitat òptim per a l’agricultura urbana, tot enfortint els vincles de la comunitat i la sensibilització vers l’ecologia urbana.

Pla de Desenvolupament Comunitari de Sagrada Família

El PDC Sagrada Família “Som Poblet” és una xarxa de persones, associacions, equipaments i serveis que treballen de forma conjunta per transformar el barri i millorar la qualitat de vida de les persones que hi habiten i promoure la transformació social. Els agents del barri s’organitzen en diferents espais de participació temàtics (actualment: salut, cures, acollida i interculturalitat i transició ecosocial) per tal de detectar necessitats, establir objectius conjunts i proposar accions organitzades de forma conjunta.