Últimes notícies

Espai Ambiental en intercooperació amb Gedi i Es-Imperfect, hem portat a terme un projecte dins la convocatòria Singulars per tal d’explorar, contrastar i definir un model d’usos i de gestió de l’espai destinat a Obrador al Bloc4 de Barcelona.

 Vols saber-ne més? Llegeix-nos!

Trobada del grup motor de l'Obrador Bloc4

Obradors Compartits: espais innovadors de transformació agroalimentària

Els darrers anys han aparegut noves experiències d’obradors cooperatius i compartits a Catalunya, com es pot veure al mapa Obradors Compartits, dinamitzat per la Cooperativa Tres Cadires

Un obrador compartit és una infraestructura on es facilita l’elaboració alimentària a productors locals, que d’altra manera no disposarien dels mitjans propis per fer aquesta activitat. Aquesta finalitat primordial es pot complementar o concretar en diferents models: obradors d’iniciativa privada per a l’elaboració d’un producte específic, obradors que forment part de processos de dinamització del sector primari en territoris específics, o que es defineixen com espais d’emprenedoria i suport a projectes incipients d’elaboració alimentària.

Obrador Compartit al Bloc4: reptes i possibilitats

Bloc4 és un dels 10 projectes de ciutat de “l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona” i compta amb més de 4500 m2 dedicats a la incubació i el creixement de projectes cooperatius. L’espai té capacitat per acollir uns 60 projectes empresarials vinculats a sectors com l’alimentació sostenible i agroecologia, l’atenció i cura de les persones, el comerç de proximitat, la cultura, o l’energia.

L’Obrador Bloc4 formarà part, per tant, d’aquest espai cooperatiu i de les sinergies i oportunitats que s’hi desenvolupin. En aquest context, s’ha conceptualitzat un model d’obrador que ha de ser conseqüent tant amb els valors de l’Economia Social i Solidària com els de l’Estratègia Alimentària de ciutat i Catalunya.

L’Obrador, per tant, pot jugar un paper clau com a espai d’incubació i viver de projectes d’elaboració alimentària: un espai d’experimentació, testatge previ i posada en marxa. 

Cal tenir en compte que les possibilitats de l’espai es veuran incrementades per la relació amb tots els serveis d’assessorament i impuls que s’oferiran des del Bloc4: suport a l’emprenedoria, itineraris de consolidació empresarial, possibilitat d’allotjament de les iniciatives, etc. A més de situar-se estratègicament en un entorn propici per a la intercooperació.

unnamed
Valors en els quals s’ha treballat en el disseny del model de gestió i explotació de l’Obrador

Context urbà: ubicació estratègica, barreres i necessitats del sector

“Els requisits legals, sanitaris i la manca d’espais compartits on emprendre són barreres tant per petites iniciatives d’emprenedoria com per entitats socials i de l’economia social que vulguin oferir aquests tipus de serveis i productes”.

En el cas de l’Obrador Bloc4 ens ubiquem en un àmbit urbà, on una instal·lació adreçada a facilitar l’emprenedoria en sectors d’alta demanda al territori: serveis de càterings; serveis de plats preparats i certs transformats i elaborats vegetals, és estratègica

En la proposta s’ha estudiat la realitat i necessitats tant de projectes consolidats, com de projectes socials d’alimentació i de petites iniciatives d’emprenedoria alimentària quant a espais d’elaboració. Es conclou que en aquests sectors hi ha una alta demanda d’espais on emprendre i consolidar-se, tant per projectes de transformació vegetal com per serveis de càtering i similars. També d’espais d’aprenentatge i formació en un entorn professional abans de fer el salt a obradors propis.

Actualment, aquesta demanda d’espais on iniciar i consolidar projectes no està coberta per cap espai similar a la ciutat. Només es disposa de cuines informals o precàries i cuines privades compartides o “dark kitchens”, que tant per preus com per manca de serveis d’acompanyament i mentoria, no satisfan completament les necessitats dels projectes, que també demanen espais d’intercooperació, intercanvi i mancomunació de serveis.

Els requisits legals, sanitaris i la manca d’espais compartits on emprendre són les barreres tant per petites iniciatives d’emprenedoria com per entitats socials i de l’economia social que vulguin oferir aquests tipus de serveis i productes que un obrador totalment operatiu, dotat de maquinària versàtil i competitiva i amb totes les garanties legals pot resoldre. Ajudarà, per tant, a la creació, consolidació i acceleració d’aquest tipus d’iniciatives.

En resum doncs s’ha validat l’interès per un obrador compartit, multi-producte, amb una elevada demanda per espais de testatge i viverisme amb acompanyament i mentoria tant tècnica com empresarial.

Grup motor d’entitats

Grup motor de l'Obrador Bloc4

Durant aquests mesos s’ha treballat amb empreses i entitats del sector, en qualitat d’expertes i possibles usuàries de l’Obrador, per tal de construir i validar un model d’instal·lació que respongués a les necessitats reals del sector. S’han concretat aspectes com les tarifes d’ús, les eines de gestió i coordinació, els serveis d’acompanyament i suport desitjats o la distribució dels espais i maquinària ideal amb què dotar l’obrador. Les entitats que han participat són: 

Cucos Origens

Cop de Foc 

Aliments Solidaris – Fundació Social Àurea

Tsuru Càtering

Manjaretti associació gastronòmica

Saberes y Sabores (Catering Sindillar)

Avena Fruit

DiomCoop

Abarka

Fermentarte – DaILY

El Peix Al Plat

Sobres Mestres

Solucions socials sostenibles

Barrinar

L’Ortiga SCCL

Segundo Plato

Mujeres Palante

L’ADN de l’Obrador Bloc4 s’ha definit com un espai de gestió mixta, de titularitat pública però amb cessió a entitats elaboradores. L’objectiu de l’Obrador Bloc4 seria doble, buscant tant la dinamització socioeconòmica de projectes del territori, en aquest vessant d’espai per testatge i viver de projectes incipients, com amb espai per a projectes que necessitin consolidar-se a mig termini. Com a espai compartit necessitarà d’òrgans de governança comunitària i d’un procés de configuració creixent d’un grup o entitat de segon grau per a la gestió directa de la infraestructura. 

L’Obrador Bloc4 serà, per tant, un obrador compartit, on cada elaboradora faci les seves elaboracions, però al servei de la transformació del sistema alimentari i amb perspectiva d’economia social i de creació de mercat social. Per això s’ha treballat amb un model que permeti diferents tipologies d’acollida de les entitats o projectes.

Espai incubadora: espai on testejar elaboracions sense comercialització. Itineraris específics d’incubació i itineraris acompanyament a projectes socials o d’emprenedoria, al final del qual es disposaria de pla d’empresa, la proposta de producte i estar llestos per una primera sortida al mercat.

Espai viver: enfocat a impulsar, consolidar o accelerar projectes emprenedors o vinculats a l’Economia Social i Solidària en el sector alimentari amb legalització, registre sanitari i comercialització.

En paral·lel al pla d’usos, adaptat a la demanda detectada, també s’ha validat l’espai tècnicament amb la preparació dels plans de seguretat alimentària i protocols de neteja, els diagrames de fluxos pels diferents tipus d’elaborats previstos, i altres aspectes necessaris per a la validació de l’espai per part de les autoritats sanitàries. S’ha treballat una proposta d’identitat comunicativa i una proposta tècnica de distribució de l’espai, magatzem, previsió d’inversions i finançament per a l’adquisició de maquinària per tal de posar les condicions, en definitiva, per a la posada en marxa d’un obrador totalment operatiu.