Últimes notícies

Un projecte que té en compte totes les diversitats i formes de vida. El curs 2023-24 ha engegat el projecte propi que durarà dos cursos escolars.

Naturalització i inclusió

Aquest projecte sorgeix del desig de poder viure en ciutats més naturalitzades i inclusives. Per això, Espai Ambiental creiem imprescindible posar als infants al centre, com a ciutadans presents i futurs, i visibilitzar i impulsar el seu potencial transformador. 

L’objectiu principal és elaborar recursos d’educació ambiental vers la biodiversitat adaptats a persones amb diversitat funcional: un joc de cartes (2023-24) i diversos itineraris per espais naturals (2024-25). Des del setembre del 2023 s’està duent a terme amb la metodologia d’Aprenentatge i Servei amb infants de cicle superior de primària de Barcelona, Ripollet i l’Hospitalet de Llobregat.

Les sessions als centres: Aprenentatge i Servei

Es realitzaran entre 8 i 9 sessions en cada centre escolar, de les quals la meitat se centren en l’aprenentatge i l’altra meitat, en el servei.

El present curs les sessions d’aprenentatge utilitzen el joc com a centre d’interès, i es treballen conceptes al voltant de la biodiversitat, la seva importància, la biodiversitat a Catalunya i el coneixement i sensibilització envers la diversitat humana. Posteriorment, les sessions de servei se centraran en la construcció del recurs i el seu testatge en diversos centres d’educació especial.

Acte de reconeixement i presentació del recurs

Després de tota la feina i la construcció del recurs, es durà a terme un acte de reconeixement en cada centre i una presentació oberta del joc de cartes, amb l’objectiu de difondre el seu ús, ja que se’n repartiran alguns exemplars als centres escolars participants i a equipaments d’educació ambiental, i estarà disponible també en línia per descarregar i imprimir.

Amb el suport de