Últimes notícies

La SCEA encarrega a Espai Ambiental la diagnosi per a la creació d’una nova línia de treball intern per a enfortir el sector de l’educació ambiental dins l’Economia Social i Solidària.

Presentació de la diagnosi

Espai Ambiental a petició de la SCEA ha elaborat una diagnosi amb l’objectiu d’analitzar l’estat de l’Educació Ambiental (EA) en el món de l’Economia Social i Solidària (ESS). Aquesta va ser presentada al Fòrum d’Educació Ambiental 2022, el passat mes de setembre, i va servir de base per al procés participatiu entre les entitats que ofereixen serveis d’EA per tal d’establir conjuntament les accions a emprendre a partir d’ara. Posteriorment, es va publicar per part de la SCEA l’1 d’octubre.

Com s'ha realitzat?

L’educació ambiental i l’Economia Social i Solidària comparteixen l’objectiu comú de transformació social, ambiental i política, i la priorització de la sostenibilitat ambiental. Per tant, una educació ambiental realitzada en el marc de l’ESS és coherent, dona exemple i guanya impacte.

S’ha treballat principalment a partir del Pam a Pam, recollint les entitats del mapa que treballen l’educació ambiental com a objecte principal (o que conforma una part important del seu servei), per establir un mapatge de les organitzacions que estan presents en els dos àmbits. Per ampliar la recollida de dades, a més: s’ha consultat la base de dades d’entitats sòcies de la XES així com aquelles que realitzen el Balanç Social; s’han tingut en compte les entitats que formen part d’Educoop; i s’ha generat un formulari obert perquè les organitzacions proposessin entitats relacionades amb l’ESS i l’educació ambiental.

Principals resultats i conclusions

S’han analitzat un total de 111 entitats que realitzen serveis d’educació ambiental a Catalunya; d’aquestes, el 95% ja forma part de l’ESS, per tant, el que volem reforçar avui ja està passant, tot i que no d’una manera articulada ni amb un relat conscient compartit. 

gr1

Aproximadament el 65% de les entitats analitzades tenen l’educació ambiental com a servei principal i el 35% com a servei complementari (un percentatge alt que no s’ha d’ignorar). Seria interessant poder recollir i articular també la seva experiència i coneixement dels horts comunitaris, grups de consum, bancs del temps i d’altres moviments i col·lectius similars.

En relació al tipus de servei oferts, en general la metodologia més estesa és la realització d’activitats soltes, com tallers o xerrades. Tenint en compte busquem la transformació social i ambiental, caldria reflexionar sobre quines metodologies es consideren més clau i on cal redirigir la mirada.

gr2

Finalment es pot afirmar que manca un espai d’articulació de l’EA a Catalunya que estigui alineat amb les estratègies de l’ESS, com sí està passant a nivell sectorial (energia, residus, habitatge…). 

A partir d’aquestes conclusions i dels resultats de les dinàmiques del fòrum, caldrà marcar les línies estratègiques que es considerin més claus en el sector, amb un full de ruta associat. En la part final de la diagnosi, Espai Ambiental ha recollit algunes propostes per a desenvolupar tant a nivell intern de la SCEA com a nivell de sector.