Ciutats i Comunitats Sostenibles

Una ciutat sostenible és aquella que promou la transició ecosocial
des dels barris i a través de l’acció comunitària.


Espai Ambiental treballa per crear models de comunitats i ciutats
més sostenibles des de la visió comunitària.

Serveis

Plans comunitaris

Gestió de plans i serveis comunitaris amb mirada ambiental

Participació ambiental

Dinamització de processos de participació ambiental i comunitària

Acció territorial

Impuls i dinamització d’iniciatives i accions socials i ambientals en xarxa

Enxarxament

Xarxes d’economia comunitària, social i solidària

Equipaments

Dinamització d’espais i equipaments comunitaris

Projectes relacionats

Projectes relacionats

Park(ing) Day Barcelona

Impuls des del 2014, dinamitzant els col·lectius per transformar la ciutat de forma efímera. parkingdaybcn.org

 

Pla de Desenvolupament Comunitari Sagrada Família

Gestió treballant en xarxa per transformar el barri amb una mirada social i ambiental. pdcsagradafamilia.cat

 

Coopoblet

Impuls de la Xarxa local d’Economia Social i Solidària al Barri de Sagrada Família, Coopoblet. coopoblet.org

BiciHub

Participació en el grup d’entitats del BiciHUB Barcelona per la implementació de la mobilitat sostenible. bicihub.barcelona