Ciutats i Comunitats Sostenibles

Una ciutat sostenible és aquella que promou la transició ecosocial
des dels barris i a través de l’acció comunitària.


Espai Ambiental treballa per crear models de comunitats i ciutats
més sostenibles des de la visió comunitària.

Serveis

Plans comunitaris

Gestió de plans i serveis comunitaris amb mirada ambiental

Participació ambiental

Dinamització de processos de participació ambiental i comunitària

Acció territorial

Impuls i dinamització d’iniciatives i accions socials i ambientals en xarxa

Enxarxament

Xarxes d’economia comunitària, social i solidària

Equipaments

Dinamització d’espais i equipaments comunitaris

Projectes relacionats

Projectes relacionats