Economies per la transició

La Transició Ecosocial és el camí que cal fer cap a models econòmics, social i ecològicament justos.
I l’Economia Social i Solidària, pel seu caràcter i els seus valors, hi té un paper clau.


És per això que promovem escenaris que impulsin aquesta transició,
enfortint la dimensió Ecològica dins de l’Economia Social i Solidària.

Serveis

Enxarxament

Impuls de Xarxes d’economia comunitària, social i solidària

Recerca

Investigació de l’Economia Social i Solidària i l’Economia Ecològica

Assessorament

Assessorament a l'administració i empreses de l’ESS per enfortir la vessant ecològica dins les seves organitzacions i en els seus plans estratègics

Formació i acompanyaments

Acompanyament per a nous projectes de l’ESS que tenen com a missió la sostenibilitat en els seus projectes, per enfortir el sector. Formacions específiques i a mida sobre sostenibilitat i transicions pel sector de l’ESS

Co-Disseny

Disseny d'eines per a la seva aplicació per part d'organitzacions amb la finalitat d'enfortir les seves capacitats vers la resiliència ecològica

Projectes relacionats

Agròpolis

Un espai publicocomunitari, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de col•laborar per transformar el sistema alimentari de Barcelona des dels valors de la sobirania alimentària i l’agroecologia.

Més info aquí.

Multiplica

Programa d’estudis especialitzat en la capacitació professional per a la promoció i divulgació del consum conscient.

Més info a multiplica.coop

Espurna Verda

Programa d’emprenedoria cooperativa per a projectes ecosocials.

Més info a aquí.

Compostatge

Promoció i assessorament de projectes de compostatge, ja sigui enfocat a administracions, col·lectius o entitats. 

Activitats i accions promogudes a través de femcompost.org

Projectes relacionats

Agròpolis

Un espai publicocomunitari, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de col•laborar per transformar el sistema alimentari de Barcelona des dels valors de la sobirania alimentària i l’agroecologia.

Més info aquí.

lar/

Multiplica

Programa d’estudis especialitzat en la capacitació professional per a la promoció i divulgació del consum conscient.

Més info a multiplica.coop

Coòpolis

És un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona.

Més informació aquí.

Comissió d'Ecologia de la XES

Creació i impuls de la Comissió d’Ecologia de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya amb l'objectiu principal de potenciar el valor de l’ecologia i la sostenibilitat com a línia transversal dins l’ESS.

xes.cat/comissions/ecologia

Compostatge

Promoció i assessorament en la implantació de projectes de compostatge comunitàri. Així com foment d’activitats educatives i de coneixement d’aquest. 

A través de Fem Compost.