Educació i Cultura per la Sostenibilitat

Cal seguir treballant en una educació ecosocial transformadora des dels barris per assolir una verdadera transició ecològica.

Espai Ambiental impulsem l'educació ambiental des dels valors de l'Economia Social i Solidària i formem part de la Xarxa d’Equipaments i Aules d’Educació Ambiental de Barcelona.

Serveis

Cicles d'activitats i gestió d' equipaments

Disseny i execució de cicles d'activitats ambientals. I gestió d'equipaments d'educació i lleure ambiental, i consum responsable

Aprenentatge i Servei

Disseny i implementació de programes pedagògics i lúdics ambientals

Assessorament

Assessorament en el disseny de programes i campanyes municipals d'educació i sensibilització ambiental

Formació

Formació per a la capacitació professional en pedagogia ambiental

Projectes relacionats

Projectes relacionats