Oportunitats i pràctiques de l’economia social i solidària dins l’economia verda i circular

Recerca

La transició ecosocial és necessària per afrontar el gran repte que té la humanitat respecte al canvi climàtic, a l’esgotament de recursos naturals i a les grans desigualtats: entre classes socials i entre nord i sud, abans d’arribar al col·lapse.

L’economia verda comparteix valors amb l’economia social i solidària, però sovint rep crítiques perquè es sustenta en els pilars del creixement econòmic i de l’economia neoclàssica, quan hauria d’estar basada en un creixement igual a cero, tenint en compte els límits ambientals. L’economia social i solidària i verda té per objectiu impulsar la transformació social, per tant, és el tipus d’economia ha d’impulsar la transició ecosocial.

L’objectiu del present estudi tenint en compte l’escenari global de crisi social, econòmica i ambiental, és analitzar l’estat i les bones pràctiques de l’economia social, solidària i verda a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, fent un mapeig, i detectar els sectors de l’economia verda que ofereixen oportunitats actualment, amb el posterior anàlisi sobre les dificultats que té el sector per enfortir-se.

Les conclusions finals d’aquest document serveixen per donar eines a les entitats i administracions, donar a conèixer bones pràctiques i assentar les bases replicables sobre una estratègia que puguin seguir les entitats i empreses, administracions, universitats, etc. per fomentar la transició ecosocial, accionant a on l’economia verda no pot arribar per si sola.

Aquest projecte està finançat per l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les subvencions per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària.

Amb el suport de:

 

 

 

 

 

Xerrada-debat: Oportunitats i eines de l’economia social i solidària en l’impuls a la transició ecològica

El passat 19 de novembre a les 17.30h, va tenir lloc la presentació dels resultats de la recerca d’Espai Ambiental Coooperativa en el marc de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya.

El nostre compromís en l’impuls de la comissió d’ecologia de la Xarxa d’Economia Solidària és ferm, pel que hem estat treballant aquesta presentació de forma enxarxada amb altres entitats de la comissió.

L’objectiu d’aquest debat va ser presentar la memòria de la recerca, principalment els resultats i conclusions, i mostrar algunes bones pràctiques existents per encetar un debat entre les participants, que va permetre focalitzar la feina a fer a les següents jornades que hem treballat amb Coòpolis. 

Les eines que es van discutir van ser principalment sobre el finançament, ja que arran de la pandèmia s’han accelerat les polítiques de reactivació econòmica del Green Deal, amb els finançaments del Next European EU.

Jornades d'economia circular i economia social i solidària

 

El passat 23 de novembre a les 15:30h, va tenir lloc en format on line la darrera jornada organitzada per Espai Ambiental de la mà de Coopolis. 

L’economia social i solidària comparteix valors amb l’economia verda i circular.

L’objectiu és encetar un procés d’intercooperació i enfortiment en l’àmbit de l’economia circular i verda amb l’inici d’una jornada orientada a recollir necessitats del sector i definir un grup motor sectorial i determinar prioritats per a un espai d’acompanyament que enforteixi les bones pràctiques i les entitats que treballen per l’economia circular dins l’economia social i solidària.

Per a més informació, consulta els nostres serveis i projectes de la línia Economia Social i Solidària i Transició Ecològica i subscriu-te al nostre butlletí mensual.