El Consell dels Infants de Sant Joan Despí per l’emergència climàtica

Sessió participativa del consell

Tres educadores vam dinamitzar la sessió amb uns bons resultats.

Dinamització de la sessió

El passat 15 de juny, l’equip de Cultura i Educació per la Sostenibilitat d’Espai Ambiental vam dinamitzar la sessió de participació del Consell dels Infants de Sant Joan Despí per tal que poguessin aportar el seu punt de vista al Pla d’emergència Climàtica i transició ecològica 2021-30 de l’Ajuntament.

Durant les setmanes anteriors ja havien pogut treballar amb el contingut del pla, i en aquesta sessió els vam ajudar a prioritzar les mesures i a determinar quines són, en la seva opinió, les més urgents. 

Els resultats: bicicleta elèctrica metropolitana i substitució d'espècies vegetals amb elevada demanda hídrica, entre d'altres

El pla està formulat en sis eixos:

 • Eix 1: Transició energètica
 • Eix 2: Mobilitat sostenible i qualitat de l’aire
 • Eix 3: Economia circular i residus
 • Eix 4: Verd i biodiversitat
 • Eix 5: Qualitat de l’aigua
 • Eix 6: Educació ambiental

Algunes de les propostes valorades com a urgents o molt urgents, han estat:

 1. Instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable a equipaments municipals.
 2. Implementació d’un sistema de bicicleta elèctrica metropolitana.
 3. Equipaments públics sostenibles.
 4. Substitució d’espècies vegetals amb elevada demanda hídrica.
 5. Aprofitament d’aigües regenerades, aigües pluvials i aigües freàtiques per al seu ús en la neteja urbana i reg.
 6. Ambientalització dels esdeveniments públics.

L’Ajuntament incorporarà aquests resultats al seu pla de treball per a seguir marcant les línies cap a una vertadera transició ecològica.

Tot i haver de realitzar-se de forma virtual, va ser molt gratificant ajudar als infants a posicionar-se i fer sentir la seva veu en l’àmbit de les polítiques públiques ambientals!

Si vols conèixer tot el que fem visita el nostre apartat de projectes

El Consell dels Infants de Sant Joan Despí per l’emergència climàtica