Espai Ambiental amb la conciliació familiar

Igualem condicions de dones i homes

Recentment l’Alfons, l’únic soci treballador de la cooperativa, s’ha reincorporat del seu permís de paternitat (Felicitats Família!).

La Cooperativa ha decidit garantir un mínim de 16 setmanes de permís per paternitat i cura dels infants, de manera similar al que li correspondria a una dona, actualment. La diferència ha estat assumida per la cooperativa, millorant així les setmanes que li corresponen per llei a un pare i afavorint la igualtat entre homes i dones.

Pla de cures

Aquesta mesura s’inclou en el pla de cures que fa temps que estem treballant a Espai Ambiental Cooperativa, per a assolir unes condicions òptimes de conciliació, i aconseguir fer compatible, per tant, la vida laboral amb la vida familiar i personal de cada treballadora. Dins del pla també es regulen aspectes com el teletreball, una jornada màxima de 35h setmanals, el període estival amb reducció de jornada, i l’autoregulació de les hores i del període vacacional anual.

Posem la vida al centre!

 

Espai Ambiental amb la conciliació familiar