Noves millores en les condicions laborals

Totes les persones que formen part d'Espai Ambiental han participat en el nou document laboral

Després d’un procés que ha durat mesos, hem aprovat noves mesures que ens ajuden a viure millor.

EL PROCÉS

Feia mesos que veiem que alguns dels acords que havíem pres conjuntament pel que feia referència a la manera de treballar i les condicions de sòcies i treballadores, generaven malestar i no s’adaptaven a les necessitats de les persones que formem part de la cooperativa. 

La primera reacció va ser aferrar-nos a aquesta normativa i insistir en la importància del seu compliment. Va ser un error, que va generar encara més tensions i dificultats a les persones. Aquesta normativa havia estat aprovada feia anys i, per tant, la realitat i les necessitats de les persones que formem Espai Ambiental i les de la cooperativa mateixa havien canviat substancialment. 

Al ser conscients d’aquesta realitat, ens vam posar mansa l’obra: una primera comissió de sòcies i treballadores van treballar per identificar aquelles mesures de difícil compliment amb la realitat actual i van desenvolupar un document de propostes, que finalment va ser aprovat en assemblea la passada primavera. 

LES MESURES

Són moltes les mesures aprovades. En relació a la participació destaquem especialment l’obertura de les assemblees de sòcies a totes les treballadores. 

Pel que fa a les condicions laborals s’ha augmentat la flexibilitat laboral, tant pel que fa a les jornades diàries com els espais de treball i s’ha obert la possibilitat de compactar la jornada en 4 dies setmanals. A més, el document recull la complementació de baixes laborals i l’ampliació dels dies de vacances anuals per sobre dels marcats per llei, entre d’altres.

Totes les mesures estan definides a partir de la mateixa filosofia: les persones fem Espai Ambiental Cooperativa i el nostre benestar és la màxima prioritat.

Noves millores en les condicions laborals