Ens adherim al Pacte del Temps de Barcelona

Per una millor organització del temps

El Pacte del Temps de Barcelona és un acord de ciutat col·lectiu que promou la realització d’actuacions per a que les persones visquin i organitzin el seu temps de vida quotidiana segons les seves necessitats en un marc col·lectiu de convivència.

El Pacte del Temps de Barcelona

Espai Ambiental, ens hem adherit recentment al Pacte del Temps de Barcelona, amb això ens comprometem a treballar per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient de la nostra cooperativa.

En aquest acord es treballa per:

  • La concepció efectiva de l’organització del temps com un dret de ciutadania fonamentada en la protecció i la promoció de la salut i en la igualtat i l’equitat de gènere per a què totes les persones visquin un temps quotidià de major benestar.
  • L’impuls d’una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més respectuosos amb les persones, que comporti alhora l’obtenció d’uns resultats més satisfactoris i propiciï un desenvolupament basat en criteris sostenibles.
  • La construcció d’un temps de ciutat que respongui a les necessitats de les persones en el seu temps de vida quotidiana i que sigui, alhora, garant de la convivència, afavoridor de la cohesió social i facilitador de la participació social de la ciutadania.

La conciliació i la racionalització com a factors clau

A part d’aquesta ahesió, dins la cooperativa treballem altres mesures, com per exemple:

  • Tenim una jornada màxima de 35 h setmanals, que gestionem per projecte de forma autoregulada per evitar evitar el presencialisme. Ho planifiquem mensualment. 
  • Donem l’opció de fer horari reduït del 15 de juliol al 31 d’agost fins a 15 hores i es disposa de 2 setmanes de vacances per escollir lliurement durant l’any.  
  • Cada persona s’organitza de forma autònoma, amb espais de trobada, amb l’opció de desenvolupar fins a 2 dies setmanals de teletreball.   
  • Per a les persones que desenvolupen la seva tasca en un equipament públic, distribuïm la feina entre, com a mínim 2 treballadores i s’organitzen torns, enlloc de configurar una jornada partida.
  • Disposem d’un pla d’igualtat i l’home disposa dels mateixos drets que la dona en concepte de permís de paternitat (16 setmanes remunerades). Està previst allargar el període d’alletament de la mare.
  • També disposem d’un pla de cures que millora el conveni laboral, amb més dies de vacances i reducció de la jornada.

Als valors de l’organització hi recollim també l’eficiència i prenem diverses mesures per a racionalitzar i optimitzar els processos de treball: disposem d’un protocol per a reunions operatives (on s’hi especifiquen els diferents rols) i una vegada a l’any es fa rendició de comptes dels resultats dels projectes.

La conciliació i l’eficiència són el camí!

Ens adherim al Pacte del Temps de Barcelona