Les vides al centre: sostenibilitat d’una nova mirada

Participa en la diagnosi

La Paula i la Idoia, sòcies d’Espai Ambiental han cursat aquest any el Postgrau d’Economia Social i Solidària de la UAB i dediquen el seu Treball de Final de Postgrau a les cures dins les organitzacions de l’ESS.

Com estem les organitzacions de l’Economia Social i Solidària?

L’objectiu del treball és crear uns indicadors (susceptibles d’incloure’s al Balanç Social de la XES) per tal de poder avaluar anualment l’estat de les cures dins les organitzacions que formen part de l’Economia Social i Solidària, posar-les en relleu i fer reflexionar a les organitzacions per a la millora de la seva relació amb les cures.

El primer pas, doncs, és analitzar què entenem per cures dins l’ESS, la percepció de les cures que tenim les persones que formem part de les entitats, quines mesures s’estan implementant i quines mancances o limitacions trobem al respecte mitjançant aquest formulari per a entitats de l’ESS amb seu a la ciutat de Barcelona.

Proposta d’indicadors

Dins la diagnosi es contempla també la realització de diverses entrevistes per completar l’anàlisi de forma més profunda i recollir mesures i accions inspiradores que s’estan duent a terme dins les entitats. Tot això desembocarà en una proposta d’indicadors i accions per acomplir-les.

Si ets una entitat amb seu social a la ciutat de Barcelona, entra al formulari i completa’l en menys de 5 minuts!

Agraïm molt la teva participació i difusió del mateix.

Es recolliran respostes fins el dia 22 de juny – ampliem fins el 26!

Us informarem sobre els resultats!

Les vides al centre: sostenibilitat d’una nova mirada