Resultats de la dinamització a la VII Fira de Nadal de Consum Responsable i Economia Social i Solidària

Espai Ambiental, novament gestors de l’Espai Consum Responsable, vàrem rebre l'encàrrec de dinamitzar i ambientar la Fira de Nadal de Consum Responsable i Economia Social i Solidària, a la Plaça Catalunya.

El passat mes de desembre del 2021, Espai Ambiental varem signar amb l’Ajuntament de Barcelona el nou contracte de gestió de l’Espai Consum Responsable, equipament dedicat a la divulgació d’una altra cultura del consum , més ètica i sostenible. Aquest nou contracte contempla també la dinamització i ambientació de la Fira de Nadal de Consum Responsable i Economia Social i Solidària.

Tornem a gestionar l’Espai Consum Responsable i a dinamitzar la Fira de Nadal de Consum Responsable i Economia Social i Solidària

El passat mes de Desembre varem signar el contracte de gestió i dinamització de l’Espai Consum Responsable, començant amb l’encàrrec de dinamitzar i ambientar la VII Fira de Nadal de la Plaça Catalunya, que es va celebrar del dia 17 al dia 30 de desembre del 2021.

La dinamització de la VII Fira de Nadal va estar marcada per les normes Covid, tot i així, va resultar un èxit de participació, seguint els resultats d’anys anteriors.  Amb l’encàrrec de dinamitzar la VII Fira de Nadal de forma que es poguessin evitar grans aglomeracions de persones, es va veure convenient dinamitzar d’una forma més minimalista, sense activitats potents de llarga durada. 

D’aquesta manera, es va optar per una dinàmica enfocada a públic familiar.

Tasques de l’Espai Consum Responsable a la VII Fira de Nadal

El primer encàrrec que vam rebre al signar el contracte de gestió de l’Espai Consum Responsable, va ser dinamitzar i ambientar la VII Fira de Nadal de Consum Responsable i Economia Social i Solidària amb l’objectiu d’oferir a les persones visitant una experiència sensibilitzadora més enllà del consum. 

D’aquesta manera, es van traslladar els recursos materials dels que compta l’equipament per a sensibilitzar i informar a les persones interessades en transformar el seu consum. 

Així, les tasques de l’ECR dins la VII Fira de Nadal varen ser: 

Dinamització de l’Esfera del Consum Responsable

La dinamització de l’Esfera del Consum Responsable va venir marcada per les mesures COVID, tot i així, els nivells de participació van seguir els resultats d’anys anteriors. 

Es va optar per una dinàmica sencilla, adaptada a public familiar, on podien participar tant els visitants infantils com les seves acompanyants. 

Per a minimitzar les aglomeracions de persones es va optar per una dinamització de format expositiu. La participació de les persones visitants a l VII Fira de Nadal va consistir en ajudar a l’ECR a omplir de contingut l’exposició col·laborativa: Accions quotidianes per un món més sostenible!

I d’aquesta manera, podien participar infants mitjançant l’elaboració de dibuixos; i adultes compartint les seves accions en les targetes-llavor. 

Mentre els nens i nenes que visitaren la VII Fira de Nadal, ens dibuixàven el món en el que volien viure en un futur, les seves acompanyats adultes ens compartien les accions quotidianes que dia a dia fem per a transformar aquesta societat cap a una més ètica i sostenible, mitjançant el nostre consum. L’objectiu d’aquesta dinàmica era visibilitzar que el canvi no és tant llunyà, i que tots i totes a poc a poc anem integrant en el nostre ritme quotidiani accions que ens ajuden a adaptar-nos i a mitigar alguns efectes del canvi climàtic. 

Resultats de participació

Es varen apropar a la Fira unes 88.000 persones, de les que més de 2.000 s’hi van interessar per la proposta de l’Espai Consum Responsable, de les persones interessades en conèixer el sentit demostratiu i sensibilitzador de la Fira de Nadal, hi varen participar activament en les dinàmiques a prop del 50%. Això és: 

Durant tot l’any, recorda: Consum responsable!

Resultats de la dinamització a la VII Fira de Nadal de Consum Responsable i Economia Social i Solidària