#AmbSumaCura

Espai Ambiental i el Pla Comunitari de Sagrada Família impulsem la campanya #AmbSumaCura

Persones i entitats d’Economia Social i Solidària ens solidaritzem, amplifiquem i ens fem nostres les reivindicacions del sector, i apelem a l’Estat i a la ciutadania a fer-nos responsables de la situació de les cures.

Llancem la campanya #AmbSummaCura #ConSumoCuidado.

Perquè volem remoure consciències que contribueixin a transformar els hàbits de contractació i consum de treball de la llar i les cures. 

I alhora, volem donar a conèixer les experiències transformadores que, des de l’autoorganització, milloren les condicions laborals i contractuals de les persones treballadores, i la qualitat del servei a les usuàries i famílies.

El Consum Responsable de les Cures

El consum responsable de cura vol reforçar la idea que les persones, famílies i comunitats podem donar suport des de la quotidianitat dels consum domèstic a projectes que promouen l’ocupació de qualitat, amb criteris de justícia laboral, proximitat i la qualitat del servei. Les pràctiques transformadores més destacables que identifiquem són la contractació de les treballadores en el Règim General de la Seguretat Social, i l’acompanyament a les famílies i unitats de convivència per a l’apoderament en la tasca cuidadora, o l’enxarxament amb projectes de suport mutu de proximitat, que ajuden a combatre l’aïllament social que viuen les usuàries de serveis i les cuidadores durant els processos de cura de llarga durada.

Tot i així, sabem que les famílies tenim una capacitat de consum limitada, raó per la qual és fonamental comptar amb el suport de les administracions públiques i aconseguir canvis estructurals que transformin les regles del mercat. En aquest sentit, apel·lem a la incorporació de criteris feministes i solidaris en els plecs de Compra i Contractació Pública Responsable i instem a les persones beneficiàries de la Llei de Dependència a sol·licitar rebre serveis a domicili mitjançant la Prestació Única Vinculada (PEV) via entitats de l’Economia Social i Solidària sense ànim de lucre.

Interdependència i sostenibilitat

La importància de la cura per al sosteniment de la vida és una realitat incontestable. Tot i que s’agraeix que el reconeixement en forma d’afectes, com fa la iaia amb la caputxeta, esperant-la amb les seves galetes preferides, amb això no hi ha prou. Cal reconèixer la cura com una qüestió política prioritària de primer ordre i interpel·lar als homes i la societat en el seu conjunt a corresponsabilitzar-se amb la responsabilitat de cuidar i cuidar-se.

Amb «La caputxeta vermella en el camí de la sostenibilitat» us volem reexplicar un conte. Una història que pot semblar òbvia, perquè ens desvetlla un fet que, de tant evident, resulta invisible als ulls d’algunes persones.

El cost de la cura

El sistema de provisió de cures descansa, com veiem, en un matalàs de mà d’obra gratuïta, en el marc de la família, i barata, quan es fa aquesta feina de manera remunerada. És, sens dubte, una fórmula d’estalvi de la despesa social fonamentat en un sistema de valors masclista, classista i racista. Per aquesta raó, des de les organitzacions de treballadores de la llar i el moviment feminista es reclamen mesures urgents per dignificar el treball de la llar i les cures, que es concreta en l’exigència d’abolir la Llei de estrangeria, l’equiparació de drets de les treballadores del sector i la ratificació del Conveni 189 de la OIT.

Des dels plantejaments feministes de l’Economia de la Cura s’apel·la a la corresponsabilitat del conjunt d’agents socials -persones, famílies, comunitat, administracions públiques i mercat- per trencar amb les condicions d’injustícia i discriminació relacionades amb les tasques de reproducció social, i desplegar un model d’organització global del treball i l’economia més just i sostenible.

Hem reversionat el conte «El pont del diable» perquè el relat ens ajuda a posar al damunt la taula les temptacions que ens ofereix l’economia capitalista i l’economia submergida per resoldre la crisi de cures que moltes llars hem d’afrontar.

Alternatives de consum responsable

El consum responsable de cura vol reforçar la idea que les persones, famílies i comunitats podem donar suport des de la quotidianitat dels consum domèstic a projectes que promouen l’ocupació de qualitat, amb criteris de justícia laboral, proximitat i la qualitat del servei. Les pràctiques transformadores més destacables que identifiquem són la contractació de les treballadores en el Règim General de la Seguretat Social, i l’acompanyament a les famílies i unitats de convivència per a l’apoderament en la tasca cuidadora, o l’enxarxament amb projectes de suport mutu de proximitat, que ajuden a combatre l’aïllament social que viuen les usuàries de serveis i les cuidadores durant els processos de cura de llarga durada.

               

Tot i així, sabem que les famílies tenim una capacitat de consum limitada, raó per la qual és fonamental comptar amb el suport de les administracions públiques i aconseguir canvis estructurals que transformin les regles del mercat. En aquest sentit, apel·lem a la incorporació de criteris feministes i solidaris en els plecs de Compra i Contractació Pública Responsable i instem a les persones beneficiàries de la Llei de Dependència a sol·licitar rebre serveis a domicili mitjançant la Prestació Única Vinculada (PEV) via entitats de l’Economia Social i Solidària sense ànim de lucre.

 

Apostem per una contractació pública que vetlli per treballar amb empreses que contribueixin als objectius del benestar i la cohesió social, la reducció de les desigualtats, la no-discriminació i la sostenibilitat ambiental. La contractació pública pot contribuir enormement a eliminar les desigualtats i discriminacions de gènere i procedència en el mercat laboral, i reconèixer el valor social dels projectes que generen ocupació amb millors condicions contractuals i retributives i menor parcialitat de les jornades, i faciliten la conciliació de la vida familiar, domèstica i professional a les treballadores. De manera especial, en sectors d’activitats participats de manera majoritària per dones, migrades i de classes populars, com és l’àmbit cures.

Més informació de la campanya a la web curadigna.bcn.coop

Adhereix-te al manifest!

#AmbSumaCura